خطبه غدیر (۵)

شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1386 09:40 ب.ظ نویسنده: هادی نظرات: 4 نظر چاپ

هان مردمان ! خداوند عزوجل دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنانکه از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او-تا برپایی رستاخیز و عرضه ی بر خدا –پیروی نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده و در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه بر ایشان فرصتی خواهد بود.

هان مردمان ! این علی یاورترین،سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوجل و من از او خشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که در باره ی اوست و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده و به او آغاز کرده ( او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است) و آیه ستایشی نازل نشده مگر درباره او .وخداوند در سوره "هل اتی علی الانسان" گواهی بر بهشت (رفتن) نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. هان مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده ی از رسول اوست. او پرهیزکارا پاکیزه و رهنمای ارشاد شده (به دست خود خداست) پیامبرتان برترین پیامبر ،وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند .هان مردمان! فرزندان هر پیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیر المومنین علی هستند.هان مردمان! به راستی که شیطان اغواگر ،آدم را با رشک از بهشت رانده ،مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهد شد . آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیده ی خدای عزوجل بود. پس چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند.

آگاه باشید! با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر رستگار پرهیزکار و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی آلایش و سوگند به خدا که سوره ی والعصر درباره ی اوست: به نام خداوند همه مهر مهرورز. قسم به زمان که انسان در زیان است. مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است.

هان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیاماو را به شما رسانیدم و بر فرستاده وظیفه ای جز بیان و ابلاغ  روشن نباشد!

هان مردمان ! تقوا پیشه کنید همانگونه که بایسته است و نمیرید جز با شرف اسلام