خطبه غدیر(۶)

شنبه 3 فروردین‌ماه سال 1387 11:20 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 1 نظر چاپ

هام مردمان!به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آنکه چهره ها را تباه و با ژگونه کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه (یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند) رانده شوید . به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و نسب میشناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مامورم .آنک هر کس پایه کار خویش را مهر و یا خشم علی در دل قرار دهد (وبداند که ارزش عمل او وابسته به آن است .)هان مردمان ! نور از سوی خداوند عزوجل در جان من ،سپس در جان علی بن ابی طالب ،آنگاه در نسل او تا قائم مهدی- که حق خدا و ما را میستاند – جای گرفته.چرا که خداوند عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان ، ستیزگران ،ناسازگاران ،خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است.

هان مردمان ! هشدارتان میدهم :همانا من رسول خدایم .پیش از من نیز رسولانی آمده و سپری گشته اند .آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم،به جاهلیت عقب گرد می کنید؟ آن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیبا گر را پاداش خواهد داد. بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او ، دارای کمال شکیبایی و سپاسگذاری اند .

هان مردمان! اسلامتان را بر من منت نگذارید  که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ای از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود .همانا پروردگار شما در کمین گاه است .هان مردمان !به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می خوانند و در روز رستاخیز تنها و بدون یاور خواهند ماند.

هان مردمان! خداوند و من از آنان بیزاریم .هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در بد ترین جای جهنم ،جایگاه متکبران خوتهد بود . بدانید آنان اصحاب صحیفه اند. اکنون هر کس در صحیفه خود نظر کند . هان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای می گذارم و در نسل خود تا بر پایی روز رستاخیز و حال ، ماموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا بر هان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند .آگاه باشید ! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جا به جا نموده. آن را غصب کرده و به تصرف خویش در آورند .هان! نفرین خدا بر غاصبان و چپاول گران! و البته در آن هنگام خدا آتش عذاب – شعله های آتش و مس گداخته- بر سر شما جن و انس خواهد ریخت . آن جاست که دیگر یاری نخواهید شد . هان مردمان! هر آینه خدا شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا کند و خدا نمی خواهد شما را بر غیب آگاه گرداند.((اشاره به آیه 179 آل عمران است)) هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خدا به خاطر تکذیب اهل آن (حق را)، آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد .و هر آینه خدا وعده خود را انجام خواهد داد. هان مردمان! پیش از شما ،شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خدا آنان را نابود کرد و همو نابودکننده ی آیندگان است. او خود در کتابش آورده:آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار نساختیم ؟ با مجرمان این چنین کنیم. وای بر ناباوران!

هان مردمان! همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم. پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید . به سوی هدف او حرکت کنید.راه های گونه گون شما را از راه او باز ندارد!