X
تبلیغات
زولا

خطبه غدیر (۷)

پنج‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1387 12:39 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 4 نظر چاپ

هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده و پس از من علی است و آن گاه فرزندانم از نسل او ، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله قرائت فرمود:بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم تا آخر سوره. هان! به خدا سوگند این سوره درباره من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد .آنان اولیای خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست ،آگاه باشید:البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود .هشدار که: ستیزندگان با امامان ،گمراه و همکاران شیطان اند .برای گمراهی مردمان ،سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر می رسانند .بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده(( {ای پیامبر ما} نمی یابی ایمانیان به خدا و روز باز پسین ،که ستیزگران خدا و رسول را دوست ندارند ،گرچه آنان پدران ،برادران و خویشانشان باشند.آنان {که چنین اند} خداوند ایمان را در دل هایشان نبشته است.- تا آخر آیه.

هان! دوستداران امامان ایمانیان اند که قرآن چنان توصیف فرموده :آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک نیالوده اند، در امان و در راه راست هستند.

هشدار! یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود.هشدار!

اولیای امامان آنانند که با آرامش و سلام به بهشت در خواهند شد و فرشتگان با سلام آنان را پذیرفته، خواهند گفت:درود بر شما که پاک شده اید .اینک داخل شوید که در بهشت ،جاودانه خواهید بود.هان! بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.هان! بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد .هان! دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند و همانا ناله افروزش جهنم را می شنوند در حالی که شعله های آتش زبانه میکشد و زفیر (صدای بازدم) جهنم را نیز در می یابند.هان! خداوند درباره ستیزگران با آنان فرموده:هرگاه امتی داخل جهنم شود همتای خود را نفرین کند. هشدار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند در باره آنان فرموده :هر گروهی از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان می پرسند :مگر برایتان ترساننده ای نیامد؟! میگویند چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ ! تا آنجا که فرماید:هان! نابود باد دوزخیان! هان! یاران امامان در نهان،از پروردگار خویش ترسانند ،آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود .هان مردمان!

چه بسیار راه است میان آتش و پاداش بزرگ !

هان مردمان! خداوند ستیزجویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد.

هان مردمان! بدانید که همانا من انزار گرم و علی مژده دهنده .هان! که من بیم دهنده ام و علی راهنما . هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است. هان مردمان! بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان اویند.

آگاه باشید ! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.