زندگی مثبت ۴

دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1387 06:18 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 11 نظر چاپ

به تدبیر جنگ بد اندیش کوش / مصالح بیندیش و نیت بپوش

منه در میان راز با هر کسی / که جاسوس همکاسه دیدم بسی

سکندر که با شرقیان حرب داشت / در خیمه گویند در غرب داشت

چوبهمن به زاولستان خواست شد / چپ آوازه افکند و از راست شد

اگر جز تو داند که عزم تو چیست / به آن رای و دانش بباید گریست

کرم کن نه پرخاش و کین آوری / که عالم به زیر نگین آوری

چو کاری برآید به لطف و خوشی / چه حاجت به تندی و گردن کشی ؟

نخواهی که باشد دلت دردمند / دل دردمندان بر آور ز بند

به بازو توانا نباشد سپاه / برو همت از ناتوانان بخواه

دعای ضعیفان امیدوار / ز بازوی مردی به آید به کار

هر آن کستعانت به درویش برد / اگر بر فریدون زد از پیش برد

 

شعری رو که شاید خوندین از سعدی هستش. یک بار دیگه این شعر رو با دقت بیشتری بخونین.به نظر شما سعدی داره چی میگه؟؟؟؟ به من و شما. سعدی حاصل عمرش و تمام جهان دیدگی خودش رو داره با این شعر به ما میگه . یک فرمول کلی برای زندگی. در بیت اول مارو توصیه میکنه که نیت پوشی بکنیم و هر چیز رو به هر کس نگیم (همان اصل طبقه بندی اطلاعات که امروز با پیشرفت علوم کامپیوتر و تغییر چهره سیاست داره خود نمایی میکنه) . در بیت دوم سعدی حاصل عمرش را به رخ ما میکشه. جاسوسان همکاسه. همه ما با این جاسوسان همکاسه رفت و آمد داریم و ناگزیر از این کار هستیم . در بیت سوم سعدی ما رو با تاریخ همراه میکنه. گویند که اسکندر در هنگام لشکر کشی به شرق بر خلاف رسم زمان خود عمل کرد.رسم بر این بود که فاتحان روزگار در لشکر کشی ها درب خیمه خود را به سوی سرزمین مورد نظر باز میکردند. اما اسکندر در لشکر کشی برای فتح شرق درب چادر خود را به سوی مغرب میگوشود و وقتی علت را از او پرسیدند گفت : نمیخواهم که باد اخبار چادر مرا به شرق ببرد. باز هم بیت چهارم با تاریخ همراه هستیم. باز گویند که وقتی بهمن برای کین خواهی خون پدرش که به دست رستم کشته شد (اسفندیار)تصمیم میگیرد که به زابلستان برود و طایفه رستم را نابود کند. برای این کار بهمن شایع میکنه که داره از سمت چپ به شهر وارد میشه  ولی بر خلاف این کار از سمت راست به شهر وارد میشه و دست به کشتار مردم میزنه. در بیت پنجم سعدی تیر آخر رو میزنه .( یک بار دیگر فقط بیت پنجم رو بخونین). در ابیات بعدی سعدی شش اصل برای زندگی بهتر رو بر ما آشکارا اعلام کرده.

یک بار دیگر کلام سعدی رو بخونین و بهش فکر کنین.